CAM, Cardiff 2017

CAM, Cardiff 2017

 

g. 1992 Ynys Mon

Yn byw a gweithio yng Nghaerdydd

Mae Elin Meredydd yn gwneud gwaith lled - ddoniol sy'n defnyddio ac yn beirniadu strwythurau cyfryngau cymdeithasol a cyffrogarwch rhyngrwyd, mewn perfformiadau sy'n cwestiynu'r hyn sy'n ddilys a'r hyn sy'n werthfawr.

‘Mae #elinmeredydd yn ymchwilio bodolaeth ffrwyth llafur pob artist sy’n perfformio.

O bryd i'w gilydd mae'r artist yn defnyddio ei harchif flaenorol o ddogfennaeth dilewyrch fel catalydd i ail-greu, perfformiadau a chreu mwy o ... ddogfennaeth dilewyrch.

Fodd bynnag, mae #elinmeredydd yn cyrraedd y casgliad dro ar ôl tro bod pob perfformiad yn fyrhoedlog.

Mae #elinmeredydd wedi cael llond bol ar bobl sy’n methu ei pherfformiadau.

Mae #elinmeredydd wedi cael llond bol ar gael dogfennaeth dilewyrch yn unig fel prawf o’i bodolaeth artistig.

Mae #elinmeredydd wedi dechrau deall os nad yw pobl yn dod i’ch perfformiad, mae bod yn artist sy’n perfformio yn ddibwynt.

Gan nad ydi hi’n gallu cuddio tu ôl i'r label ‘recent graduate’ erbyn hyn a ddim yn 'emerging artist' o bell ffordd, mae’n well iddi dreulio ei dyddiau yn canolbwyntio ar ei phresonoldeb ar-lein. Yn arnofio mewn mor o ddilynwyr newydd.

Am fwy o wybodaeth chwiliwch #elinmeredydd